การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่สำหรับทำขนมบิสกิต

การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่สำหรับทำขนมบิสกิต

ประเภทวัสดุอาหาร เปลือกไข่
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย ขนมบิสกิตสุนัข


ผู้วิจัย รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย และคณะ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ใช้ประโยชน์ บริษัท บูล มาโคว์


เปลือกไข่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการบริโภคของครัวเรือน ธุรกิจเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม นักวิจัยได้นำเปลือกไข่มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง โดยนำมาผลิตเปลือกไข่ผงที่เป็นแหล่งแคลเซียมเสริมในอาหารสุนัข

เปลือกไข่ถูกนำมาล้าง อบลมร้อน บด และร่อน จนได้เปลือกไข่ผง และนำเปลือกไข่ผงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผลิตบิสกิตสำหรับสุนัขที่มีปริมาณแคลเซี่ยมที่เหมาะสม โดยมีจุดเด่น คือ เสริมแคลเซียม ได้ถึงประมาณ 510 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมบิสกิต และมีโปรตีนสูงไม่น้อยกว่า 32% ในขณะที่บิสกิตสุนัขทั่วไปมีปริมาณโปรตีนในช่วง 10-15% อายุการเก็บผงเปลือกไข่ พบว่าผงเปลือกไข่ที่บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอล์ย สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้อย่างน้อย 12 เดือน โดยไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย

บริษัท บูล มาโคว์ได้เห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์เชิงการค้า จึงรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี่จากนักวิจัย และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขจำหน่าย


โครงการ ระบบการดัดแปลงเปลือกไข่จากโรงฟักไข่แบบครบวงจร เพื่อลดปริมาณขยะภาคการเกษตร และการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Complete system for modification of eggshell from hatchery to reduce waste and create value of agricultural and agro-industrial products
สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564


วิจัยโดย
รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย และคณะ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรสาร 02-562-5005 Email: faginwt@ku.ac.th

โครงการที่เกี่ยวข้อง

product-soy-flour-bowl-with-soybean-kinako-flour
การใช้กากถั่วเหลืองผลิตแป้งโอคาร่า
แป้งโอคาร่าและเบเกอรี่จากกากถั่วเหลือง ประเภทวัสดุอาหาร กากถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย แป้งโอคาร่า...
ดูรายละเอียด...
1
เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก
ประเภทวัสดุอาหารและอื่นๆ เศษอาหาร ผักตบชวา เปลือกทุเรียน ใบไม้แห้ง มูลสัตว์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร...
ดูรายละเอียด...
image3
เปลือกแมคคาเดเมียเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์
เปลือกแมคคาเดเมียเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์ ประเภทวัสดุอาหาร เปลือกแมคคาเดเมียผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย...
ดูรายละเอียด...